Chính sách bảo mật 888b – Những điều cần biết

Chính sách bảo mật là điều anh em cược thủ vô cùng quan tâm về dữ liệu cá nhân của mình, sau đây là các chính sách tại nhà cái 888b:

VỀ VẤN ĐỀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc cập nhật mới thông tin cá nhân của bạn tại 888b một cách chính xác là vô cùng quan trọng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu Dữ liệu cá nhân của bạn cần được thay đổi.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép chúng tôi. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 

1. Nơi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng chúng tôi sắp ký hoặc đã ký kết với bạn.

2. Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba). Lợi ích và quyền lợi cơ bản của bạn không ảnh hưởng đến những lợi ích đó.

3. Trường hợp chúng tôi cần phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

 

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

 

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và Đăng ký hoặc Đăng nhập vào Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng cho chúng tôi xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc theo quy định khác trong Điều khoản & Điều kiện.

LIÊN KẾT THỨ BA

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các Trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ

liệu về bạn.

Chúng tôi không kiểm soát các Trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Nếu bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo về

quyền riêng tư ở mỗi Trang web mà bạn truy cập sau này.

DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Dữ liệu cá nhân (hoặc thông tin cá nhân) có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà người đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu trong đó danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Đại lý

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại Dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn, bao gồm:

1.Dữ liệu danh tính bao gồm tên họ, biệt danh, tên người dùng, ngày sinh và giới tính.

 

2.Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.

 

3.Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.

 

4.Dữ liệu giao dịch bao gồm các chi tiết về thanh toán liên quan đến bạn và các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.

 

5.Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), , dữ liệu Đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản browser plug-in, hệ điều hành, cùng những công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web này.

 

6.Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, đơn mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, danh mục yêu thích, phản hồi tương ứng và phản hồi khảo sát của bạn.

 

7.Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

 

8.Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các tùy chọn của bạn trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, cũng như các tùy chọn giao tiếp của bạn.

 

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc Nhân khẩu học cho mục đích bất kỳ khác.

 

Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ Dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là Dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn.Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng Trang web cụ thể.

 

Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với Dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chúng tôi coi dữ liệu kết hợp là Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo thông báo bảo mật này.

 

Chúng tôi không thu thập bất kỳ danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về bạn. Bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, hội viên công đoàn, thông tin về dữ liệu di truyền và sinh trắc học của bạn.

NẾU BẠN KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trường hợp chúng tôi cần thu thập Dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản đã ghi rõ và bạn không cung cấp dữ liệu đó, chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu.

 

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi qua email đều không được mã hóa. Bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu điều này gây ra nguy hiểm trong lúc được chuyển tới.

MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày phương hướng 888b dự định sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và cơ sở pháp lý nào chúng tôi dựa vào để làm như vậy. Chúng tôi cũng đã xác định những lợi ích hợp pháp của chúng tôi có thích hợp hay không.

 

1.Đăng ký Khách hàng mới để cung cấp Dịch vụ chơi game của chúng tôi.

a.Xử lý và giám sát các cược của bạn.

 

b.Xử lý phương thức thanh toán online và thanh toán thông thường.

 

c.Nhận dạng, ủy quyền/xử lý thanh toán.

 

d.Thu nợ

 

2.Quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn, bao gồm:

 

a.Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

b.Yêu cầu bạn để lại đánh giá hoặc thực hiện khảo sát.

 

3.Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, thi đấu hoặc hoàn thành khảo sát.

 

4.Quản trị và đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp của chúng tôi và Trang web này (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu).

 

5.Cung cấp nội dung Trang web và quảng cáo có liên quan cho bạn. Tính toán, tìm hiểu hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi đưa ra cho bạn.

 

6.Cải thiện Trang web, sản phẩm / Dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ và trải nghiệm của Khách hàng.

 

7.Đưa ra gợi ý và đề xuất cho bạn về hàng hóa hoặc Dịch vụ có thể bạn quan tâm.

 

8.Ngăn bạn truy cập các Dịch vụ của chúng tôi khi bạn tiết lộ có nghiện cờ bạc được duy trì bằng các bằng chứng y tế như báo cáo y tế.

THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN

Dữ liệu của bạn cũng sẽ được chia sẻ cho các mục đích hoạt động thường xuyên với các thực thể như Dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, Dịch vụ thanh toán, ngân hàng, công cụ xác minh ID, công cụ giao tiếp Khách hàng, nhà cung cấp trò chơi, v.v.

QUYỀN HẠN CỦA BẠN

Theo các giới hạn nhất định về các quyền nhất định, bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình. Để thực hiện quyền bạn cần liên hệ với đội ngũ chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, nêu lên quyền bạn muốn thực hiện và lý do yêu cầu quyền này.

 

QUYỀN TRUY CẬP

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân và thông tin bổ sung của bạn.

 

QUYỀN CHỈNH SỬA

Bạn có quyền yêu cầu Dữ liệu cá nhân không chính xác được chỉnh sửa hoặc hoàn thành nếu không đầy đủ.

 

QUYỀN XÓA BỎ

Yêu cầu xóa thông tin của bạn khi không còn lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn rút số dư Tài khoản trước khi gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn thành công thực hiện Quyền phản đối của mình. Cần lưu ý rằng quyền này không tuyệt đối. Có thể bạn phải tuân theo các lý do thuyết phục của chúng tôi để duy trì thông tin đó, giống như việc chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ và quy định pháp lý.

 

QUYỀN HẠN CHẾ XỬ LÝ

Yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập lại độ chính xác của dữ liệu;

Khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp;

Bạn muốn chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu và bạn cần nó để thiết lập, thực hiện hoặc bào chữa các khiếu nại pháp lý;

Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem chúng tôi có vi phạm căn cứ hợp pháp để sử dụng dữ liệu đó hay không. Quyền này không tuyệt đối.

 

QUYỀN ĐỐI VỚI TÍNH DI ĐỘNG CỦA DỮ LIỆU

Bạn có quyền yêu cầu xem Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng.

 

QUYỀN PHẢN ĐỐI

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Quyền này không tuyệt đối. Có thể bạn phải tuân theo các lý do thuyết phục của chúng tôi để duy trì thông tin đó, giống như việc chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ và quy định pháp lý. Nếu bạn muốn phản đối tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng.

Cần lưu ý rằng khả năng thực hiện các Dịch vụ của chúng tôi phụ thuộc vào việc xử lý một số thông tin nhất định. Do đó, việc thực hiện một số quyền có thể dẫn đến hủy một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Các Trang web của chúng tôi (bao gồm các Trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động), các ứng dụng di động sử dụng cookie, các công nghệ tương tự để quản lý các phiên Đăng nhập, cung cấp các Trang web

được cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung để phản ánh nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn.

Khi bạn chấp nhận biểu ngữ của chúng tôi trên cookie, bạn đồng ý sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích chúng tôi mô tả trong chính sách này.

QUẢN LÝ COOKIE CỦA BẠN

Chúng tôi khuyên bạn không nên thay đổi cài đặt cookie vì nó có thể giới hạn trải nghiệm người dùng và hiệu suất của Trang web.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt cookie, bạn có thể thực hiện việc này thông qua trình duyệt của mình. Các trình duyệt web khác nhau có thể sử dụng cách kiểm soát cookie khác nhau. Do đó bạn sẽ cần sử dụng phần

trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách thực hiện việc này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mọi thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ

lực hợp lý để thông báo cho bạn qua email, thông báo trên Trang web hoặc các kênh liên lạc đã thỏa thuận khác.

Nếu chúng tôi dự định sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích mới, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật của mình và truyền đạt các thay đổi cho các cá nhân trước khi bắt đầu bất kỳ xử lý mới nào.